บุคลากร

คุณเอกดรุณ ศรีสนิท

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงาน

ด้วยประสบการณ์ทำงานกับเอนก กรุ๊ป เกือบ20ปี

        เอกดรุณ ศรีสนิท ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน กลุ่มบริษัท เอนกกรุ๊ป และเคยได้รับการคัดเลือกเป็นทนายความดีเด่น ด้านทรัพย์สินทางปัญญา จากทนายความในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค จัดทำโดยวารสาร Asia Law

        เอกดรุณ สำเร็จการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ศึกษาต่อปริญญาโท ในสาขาวิชา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ณ สถาบัน แฟรงค์คลิน เพียรซ ลอว์ เซ็นเตอร์ (Franklin Pierce Law Center) สหรัฐอเมริกา  

        ตลอดระยะเวลาการทำงานเอกดรุณ ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและ รับผิดชอบในสายงาน และองค์กรต่างๆ มากมาย เช่น นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการปกครอง สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ( 2550),  เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา, ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในคณะกรรมาธิการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน วุฒิสภา(2548-2549) และยังเคยเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการเครื่องหมายการค้าใน Asian Patent Attorneys Association (APAA) (2547 – 2549)

Back