บริษัทของเรา

ประวัติความเป็นมา

Anek & Associates Lawyers & Patent Attorneys ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 โดยคุณเอนก ศรีสนิท บนพื้นฐานของความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะพัฒนาให้บริษัทเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่มีฐานลูกค้าจากทั่วโลก  และด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของคุณเอนกรวมถึงประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพทำให้ Anek & Associates Lawyers & Patent Attorneys  เป็นสำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสำนักงานกฎหมายที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

เอนก กรุ๊ป

ในปี 2547 สำนักงานได้ทำการปรับโครงสร้างสำนักงาน และได้ทำการประชาสัมพันธ์และให้บริการในชื่อ “เอนก กรุ๊ป” หรือ “บริษัทในกลุ่มเอนก” เพื่อสื่อถึงการให้บริการของสำนักงานทั้งหมด ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีที่ผ่านมา สำนักงานได้รับโอกาสและมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางจากการเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายให้กับองค์กรที่มีความหลากหลายในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือแม้กระทั่ง องค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร องค์กรของรัฐ และหน่วยงานราชการ งานบริการด้านกฎหมายนั้นก็มีความหลายหลายแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีก-ส่ง เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม โครงการก่อสร้าง โครงการร่วมค้า หลักทรัพย์ การเงินการธนาคาร หรือพลังงาน