บุคลากร

คุณสันติ เนียมนิล

ตำแหน่ง : หุ้นส่วน

        เกือบ 20 ปี ของการเป็นส่วนหนึ่งที่ เอนก กรุ๊ป 

        คุณสันติ เนียมนิล สำเร็จการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ปันจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วน ผู้ดูแลและรับผิดชอบงานด้านการระงับข้อพิพาท ซึ่งเป็นสายงานที่คุณสันติเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มากมาย อาทิ ที่ปรึกษาด้านติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ฟ้องคดีให้ Standard Chartered Bank,Commerze Bank, SingaporeRHB Bank ที่ปรึกษาบริษัท ซิตี้แคปปิตอล จำกัด และการให้คำปรึกษาคดีว่าจ้างแรงงาน, ภาษี รวมถึงงานดำเนินการฟ้องคดีให้กับกองทุนรวม บางกอกแคปปิตอลและ กองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล, บริษัทบริหารสินทรัพย์ธนบุรี จำกัด

Back